BAKI şəhəri
Аzərbaycan Respublikası

BEYNƏLXALQ  İXTİRAÇILIQ
və BİZNES  İNSTİTUTU

Bakıda kurslar!

Azərbaijanın
İxtiraçılar İttifaqı
www.az-baku.com

Bakıda kurslar Kursların Siyahısı     Курсы в Баку На русском      Saytda axtarıs     Saytın xəritəsi

LOQİSTİKA  kursları

Nəqliyyat və Anbar Loqistikası

BAKIDA telefonlar: (012) 566-88-96, (012) 530-24-59,
(050) 429-38-43, (055) 709-94-42

Əməli təlim, praktik məşğələlər.
Müəllim uzun illər loqistika işində Azərbaycanda və xaricdə çalışıb.
Təhsil müddəti 3 aydır. Təhsil tezləşdirilmiş haldada keçirilə bilər.
Dərslər təkbaşına (fərdi olaraq) keçirilir.

Məşgələlər şəhərin mərkəzində keçirilir.
Sifariş üzərində dərslər sifarişçinin evində və ofisində təşkil edilə bilər.

Dərslər azərbaycan və  rus  dillərində keçirilir.
Xarici kompaniyalarda və xaricdə işləmək istəyənlərə loqistika ingilis dilində öyrədilə bilər.

Beynəlxalq  İnstitutun  DİPLOMU  verilir, azərbaycan, ingilis və rus dillərində.

Beynəlxalq İxtiraçılıq və Biznes İnstitutu 1990 ildən fəaliyyət göstərir
və təlimin yüksək keyfiyyətinə təminat verir.

Loqistika Nədir?

        Loqistika kəliməsi son zamanlar bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanın iqtisadi həyatında da sürətlə yayılmaqdadır. Ancaq çoxları bu kəlimənin və ya terminin mahiyyətini tamm mənası ilə anlamamaqdadırlar. Loqistikanın günümüzdə qəbul görən ən qəbul edilən tərifi The Council of Logistics Managment (CLM) təşkilatı tərəfindən verilmişdir. Bu tərifə görə Loqistika; müştərilərin ehtiyaçlarını qarşılamaq üzərə hər cür ürünün, servis xidmətinin və məlumat axışının, başlanğıc nöqtəsindən (qaynağından) tədarük edildiyi son nöqtəyə (son tədarükçüyə) qədər olan tədarük zənciri içindəki hərəkətinin sistematik və faydalı bir şəkildə planlanması, tətbiq edilməsi, daşınması, depolanması və kontrol altında tutulmasıdır.
        Təbii sərvətlərin dünyaya bərabər olaraq paylanmamış olması, insanların başqa ölkələri görmə arzusu və ən bəsit olaraq gündəlik həyatımızda bir yerlərə getməyə can atmasının nəticəsində nəqliyyat məfhumu, anlayışı ortaya çıxmışdır. Nəqliyyat, zamanƏla artan tədarükçü tələblərini qarşılamaq istəyən müəssisələrin rəqabətlərinin artmasıyƏla zənginləşərək fərqli bir anlam qazanmışdır.
        1990-cı illərdə kürəsəlləşmənin artmasıyƏla birlikdə, müəssisələr daha çox idxal və ixrac həyata keçirməyə başlamışlardır. Beləcə nəqliyyat, müəssisələr üçün həm maliyyə yönündən, həm də vaxtında bazarda yer alma istəyindən ötrü önəmli bir faktor halına gəlmişdir. Bu səbəbdən müəssisələr rəqabət zəminində fəaliyyətlərini davam etdirmək üçün daşıma və çatdırılma prosesinə böyük önəm vermişlərdir. Fəqət məsafələrin uzunluğu və zamanın önəmli bir rəqabət ünsürü olması çeşitli nəqliyyat sistemlərini entegrə edərək hərəkət etmələrini zəruri etmişdir. Yəni, 1960-a qədər istifadə edilən 'unimodal sistem'dən (tək seçimli transport sistemi), 'multimodal sistem'ə (ən az iki seçimli transport sistemi) keçilmişdir. Bu vəziyyətdə nəqliyyat sistemlərinə nəzarət getdikcə çətinləşməyə başlamışdır. BununƏla birlikdə nəqliyyat daşıma sistemlərinin birləşdirilməsi müəssisənin fəaliyyətlərinə sürət verməsinə baxmayaraq, maliyətlərinin artmasına səbəb olmuşdur. Müəssisələr həm fəaliyətlərindəki sürətlərini qorumaq həm də bunun sayəsində içində olduqları bazarı itirməmək üçün nəqliyyat fəaliyyətini və daha geniş mənada loqistikanı strateji olaraq daha önəmli görmüşlər və beləcə maliyətlərini aşağı salmağı hədəfləmişlərdir. Bunun nəticəsində nəqliyyat və daşima-çatdırılma əməliyyatlarının həyata keçirilməsini təşkil edəcək bütün pillələri içinə sığışdıran 'loqistika yönətimi' ortaya çıxmışdır.
        Yaxşi, loqistika yönətimi nədir?
        Loqistika kəlimə-kök etibariylə Latin dilində lojik (məntiq) və static (statistika) kəlimələrinin birləşməsindən meydana gelmişdir ki, teminalojə məna olaraq məntiqi statistikadır.
        Loqistika əsas olaraq hərbi bir terimindir, bu səbəbdən ilk tətbiqatlar hərbi sahələr və müharibə meydanları olmuşdur. Fəqət əsas önəmi II Dünya Müharibəsində anlaşılmış və daha sonra loqistikaya elmi bir mövzu gözü ilə baxılmağa başlanılmışdır. II Dünya Müharibəsindən sonra ABŞ-da bəzi müəssisələr loqistikanın önəmini qavramış və 1960-cı ildən bugünə qədər gələn inkişaf mərhələsi içərisində Loqistika xidmətlərindən faydalanmağa başlamışdır.
        The Council of Logistics Management (CLM) təşkilatı tərəfindən verilən tərifdə izah edilməsi lazım olan 2 ünsür var. Bunlar; müştəri və tədarük zənciridir. Loqistikçilər üçün müştəri hər cür təslim nöqtələridir. Tədarük zənciri; tədarükçülərdən, istehsalçılardan, dağıtıcılardan, topdançılardan və pərakəndəçilərdən meydana gəlir. Loqistikçilər tədarük zənciri içərisində hər cür ehtiyat və məlumat axışını təşkil edərək tədarükçü və müştəri arasında körpü vəzifəsini öhdəsinə götürür.
        Ölkəmizdə Loqistika şirkətlərinin sayı demək olar ki yox səviyyəsindədir. Keçmişdə daşımacılıq, nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərmələri və insanların lazımı dərəcədə məlumatlandırılmaması səbəbiylə Loqistika, nəqliyyat fəaliyyəti olaraq dəyələndirilməkdədir. Halbuki tərifindən də başa düşüləcəyi kimi Loqistika, nəqliyyat və daşımacılıqdan başqa tərifdə söz açılan digər fəaliyyətləri də əhatə etməkdədir. Loqistikanın tərifi müəssisələr tərəfindən daha yaxşı anlaşılmalıdır ki; planladıqları hədəfləri məntiqi hesaba dayanan xammal, ehtiyat, personal və məlumat axışı ilə dəstəkləyərək həyata keçirə bilsinlər.
Pərviz Qasımov

Bakıda Toy üzrə Stilist Kursları
Bakıda
Toy Stilist Kursları

Bakıda Psixologiya və Parapsixologiya kursları
Bakıda Bioenerji, Psixologiya və Parapsixologiya kursları

Mobil telefon və Komputer təmiri
Kurslar:
Mobil Telefon Təmiri